Met het commando:

history

zie je alle uitgevoerde commando’s van de laatste tijd. Er staat alleen geen tijd bij, wat in de meeste gevallen erg handig kan zijn. Om de tijd toe te voegen aan deze commando’s doe je het volgende:

nano ~/.bash_profile

1. bash_profile aanpassen en history tijd toevoegen

Voeg het onderstaande toe;

export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "

Sla het bestand nu op en voer het volgende uit;

source ~/.bash_profile

Als je nu het history commando uitvoert dan staat de tijd erbij!